Jag erhöll min Sjukgymnastexamen 2012 vid Umeå Universitet. Jobbade de första åren på Närhälsans primärvårdsrhabiliteringar i Töreboda, Mariestad och Ågården i Lidköping innan jag bestämde mig för att gå vidare med min verksamhet på Lidköpings Sportrehab.

Jag är medlem Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening, Svensk Idrottsmedicin Förening och har vidarutbildning inom:

Idrottsmedicin på avancerad högskolenivå
Ortopedisk Medicin International (OMI)
Rehabilitering av främre korsbandsskador
Akupunktur
Mc Kenzie Diagnostik och terapi med inriktning mot rygg och nackbesvär.
Axelina
Smärtpsykologi